PROJE EKİBİ




Prof. Dr. Orçun YORULMAZ (Proje Yürütücüsü)

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev alan Orçun Yorulmaz, lisans (Psikoloji), yüksek lisans (Klinik Psikoloji) ve doktorasını (Klinik Psikoloji) ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşantısına 2013 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmektedir. Çalışma konularının başında obsesif-kompulsif bozukluk, kültür ve psikopatoloji, bilişsel-davranışçı psikoterapi gelen Orçun Yorulmaz, birçok ölçüm aracının dilimize uyarlanması çalışmasında görev almıştır.



Prof. Dr. Gülay DİRİK     

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışan Gülay Dirik, lisans (Psikoloji), yüksek lisans (Klinik Psikoloji) ve doktorasını (Klinik Psikoloji) ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etmiştir; 2014 yılından beri de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında fiziksel hastalıkları olan kişilerin psikolojik sıkıntıları, travma sonrası gelişim ve bilişsel-davranışçı psikoterapi yer almaktadır.



Yard. Doç. Dr. Kerem CANLI   

 Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde çalışan Kerem Canlı, lisans (Biyoloji) ve doktorasını Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2013 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

 

 


Uzm. Psk. Özge ERARSLAN     

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan Özge Erarslan, lisansını ODTÜ Psikoloji, yüksek lisansını (Klinik Psikoloji) Hacettepe Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış olup şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktora eğitimine (Klinik Psikoloji) devam etmektedir. Araştırma görevlisi olarak 2014 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Çalışma konuları arasında depresyonda bilişsel üçlü, travma ve psikolojik sağlamlık (resilience) gelmektedir.

 


Uzm. Psk. Sedef TULUM AKBULUT     

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde görev yapan Sedef Tulum Akbulut, lisans eğitimini 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde birincilikle tamamlamıştır. Yüksek lisansını (Klinik Psikoloji) yine ODTÜ Psikoloji Bölümü'nde tamamlamış olup şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktora eğitimine (Klinik Psikoloji) devam etmektedir. 2014 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları içerisinde evlilik uyumu, bağlanma, çatışma çözümü ve şema terapi yer almaktadır.

 


Uzm. Psk. Elçin YORULMAZ    

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan Elçin Yorulmaz, lisans (Psikoloji), ve yüksek lisansını (Klinik Psikoloji) ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış olup şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktora eğitimine (Klinik Psikoloji) devam etmektedir. 2014 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma konularının arasında bakım verenlerin iyilik halleri, duygu ifadesi, erken dönem uyumsuz şemaları, ebeveynlik stilleri ve psikolojik esneklik yer almaktadır.

 


Uzm. Psk. Burcu Ebru AYDOĞDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2015 yılından beri araştırma görevlisi olarak görev yapan Burcu Ebru Aydoğdu, lisans eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde (Psikoloji) tamamlamıştır. Yüksek lisansını (Klinik Psikoloji) ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamış olup şu anda aynı üniversitede doktora eğitimine (Klinik Psikoloji) devam etmektedir. Yaklaşık 4 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede Psikolog olarak görev yapmıştır. Travma sonrası gelişim ve kanserli hastaların psikolojik sıkıntıları ilgi alanları arasındadır.

 


Uzm. Psk. Ayça AKTAÇ     

Lisans eğitimini ODTÜ Psikoloji, yüksek lisans eğitimini ise (Klinik Psikoloji) Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Ayça Aktaç, şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktora eğitimine (Klinik Psikoloji) devam etmektedir. Çalışma konularının arasında sinematerapi ve bilişsel-davranışçı psikoterapi yer almaktadır.

 

 


Onur TULUM     

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tam burslu olarak lisans eğitimine devam etmektedir. TÜPÖV web sitesi tasarımı ve güncellemelerinden sorumlu olarak proje ekibine katılmıştır.



Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org