ÖZGÜN DEĞER

Psikoloji alanında geliştirilen özgün ve/veya uyarlanmış ölçüm araçlarına dair temel bilgilerin yer aldığı bir veritabanı oluşturmayı amaçlayan bu proje ile ilgili birçok özgün yön sunulabilir. Bunların başında

  • bugüne kadar çok az sayıdaki basılı ve yazılı kaynağın ötesinde psikolojinin birçok alt alanını geniş ölçüde kapsaması,
  • farklı nitelikteki ölçüm araçlarını bir araya getirmesi ve internet temelli olması sebebiyle alandaki öğrenci, araştırmacı ve uygulamacılara kolay, ücretsiz ancak kontrollü olarak ulaşabilecekleri güvenilir bir kaynak sunulması,
  • internet üzerinden kolayca güncellenerek alandaki gelişmelere göre hızlıca revize edilebilmesi ve güncelliğini koruması sayılabilir.

Böyle bir veritabanı ile başta ülkemizdeki psikoloji bilim ve uygulama camiasına ücretsiz bir hizmet sunulmasının yanı sıra, psikiyatri, sosyal çalışma, psikolojik rehberlik ve danışma, hemşirelik gibi ilgili bilim dallarındaki bilimsel araştırma ve uygulamalara da pratiklik sağlaması, bu konularda gereksiz emek ve zaman harcanmasının önüne geçmesi, etik ve güvenilir bilgi sunması sebebiyle de bu alanda sıkça gözlenen etik ihlallerin azalmasına kolaylık sağlaması da hedeflenmektedir.  Ayrıca elde edilen kaynaktan bibliyografik nitelikte ve ülkemizde psikoloji alanında gelişmelere odaklanan özgün çalışmalar da yapılabileceği düşünülmektedir.

 

 

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org