TÜRKÇE PSİKOLOJİ ÖLÇÜM ARAÇLARI VERİTABANI (TÜPÖV) PROJESİ
ONAM FORMU


    Ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji, psikiyatri veya psikolojik danışma ve rehberlik gibi alanlarda yürütülen bilimsel araştırmalarda ve uygulamalarda katılımcıları, danışanları, hastaları çeşitli niteliklerde ve alanlarda değerlendirmek üzere uygulanan çok çeşitli türde ölçüm araçları kullanılmaktadır. Farklı türdeki ölçüm araçları ile kıyaslandığında kişinin şahsen kendisinin, bir yakının ve/veya bir uzmanın doldurduğu ve psikometrik özellikleri ispatlanmış anket, envanter ve ölçek gibi adlarla anılan bu tür araçlar, kuramsal bir yapıdan hareketle oluşturulan formatı, harcanan emek ve zaman açısından daha pratik kullanımları nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Bu bağlamda, farklı dillerde geliştirilen ölçüm araçlarının yanı sıra dilimize özgün araçlar da görmek mümkündür. Öte yandan, gerek bilimsel araştırmalar gerekse uygulamalarda kullanmak üzere bu tür araçlara ulaşmada sorunlar yaşanırken, tekrarlar yüzünden zaman ve emek kaybı ile birlikte etik sorunlar da yaşanabilmektedir.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde bir BAP projesi olarak yürütülen Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Projesi’nde, Psikoloji alanında ülkemizde geliştirilen özgün ve dilimize uyarlanan çeşitli türdeki (anket, envanter, ölçek vb.) ölçüm araçlarına dair temel bilgiler, psikometrik özellikler ve ölçüm araçlarına ulaşım için gerekli iletişim bilgilerinin yer aldığı internet temelli bir veritabanı oluşturulması hedeflenmektedir. Kar amacı gütmeyen bu projenin bugüne kadar yapılan benzeri çalışmalardan en temel farkı, psikoloji alanında geliştirilen ve uyarlanan ölçüm araçlarına dair bilgilerin yer aldığı güncel ve geniş kapsamlı bir liste olması, bir internet sayfası üzerinden ilgili kişilerin aracın tanıtım bilgilerine, yayınlara ve kişilere rahatlıkla ulaşımının sağlanacak olması (tupov.org) ve bu sayede sürekli güncellenerek yeni bilgilerin kolaylıkla eklenebilmesidir. Tanıtım bilgilerini inceleyen kişiler, ölçüm araçlarını geliştiren veya uyarlayan kişilerle irtibata geçebilecek ve taleplerini direkt bu kişilere iletebileceklerdir. Bu sayede ayrıca, bilgilerin sürekli güncellenmesine imkan sağlanacak ve güncel gelişmeler ve değişimler kolaylıkla eklenebilecektir. Yanı sıra, ilgili bilgileri içeren bir kitabın da basılması planlanmakta; bu sayede, arzu edenlerin referans kaynağı olarak sahip olmalarına olanak sağlanması hedeflenmektedir.

    Proje kapsamında sizden ricamız, bu tür ölçüm araçları geliştirdiyseniz, uyarladıysanız ve/veya bu tür çalışma gruplarında yer aldıysanız, aşağıda yer alan butona tıklayarak projeye katılmanız ve sizden istenen bilgileri vermenizdir. Ayrıca sadece geliştirme/uyarlama çalışmasında yer aldıklarınız değil, bilginiz olan diğer ölçüm araçları var ise onlara dair bilgiler veya bilgi kaynaklarını da vererek bizlere yardımcı olabilirseniz çok memnun oluruz. Aşağıdaki bölüme geçerek onay verdiğinizde, söz konusu ölçüm aracı ile tanıtım ve iletişim bilgilerinin internet sayfasında ve/veya basılacak kitapta yer almasına onay vermiş sayılacaksınız. Bu bağlamda bu projedeki en temel amacın, ilgili kişilerin ölçüm aracına dair sadece temel bilgilere ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu hatırlatmak isteriz. Etik olarak, ilgilenilen ölçüm aracın tamamına ulaşmak ve kullanmak için muhakkak onu geliştiren ve/veya uyarlayan kişi veya kişilerden izin alınması gereklidir. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız.  

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org