LİSANSÜSTÜ TEZLERE GÖRE ÖLÇÜM ARACI KÜNYELERİ

   TÜPÖV projesi kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi veritabanı taranmış ve “Psikoloji” bölümlerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. İnceleme sonuncunda lisansüstü tezlerde kullanılan ve ilgili bilgileri veren çalışmalardan yol çıkılarak ölçüm araçları listesi oluşturulmuştur. Aşağıda ölçüm araçlarının orijinal ve Türkçe uyarlama çalışmaları hakkındaki künye bilgileri bulabilirsiniz.

   Listede yer alan ölçüm araçları ile hakkında öneri, değişiklik talepleri ve yorumlarınız için tupov@tupov.org adresini kullanabilirsiniz. Söz konusu ölçüm araçlarına dair ayrıntılı bilgi edinmek ve/veya ölçüm aracının tamamına ulaşmak için lütfen kaynak gösterilen çalışmalardaki yazarlara ulaşınız.

 
 
ÖLÇEĞİN ADI ORİJİNAL REFERANS TÜRKÇE REFERANS
1 ½ - 5 Yaş Çocukları için Davranış Değerlendirme Ölçeği Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles: An Integrated System of Multi-informant Assessment; Child Behavior Checklist for Ages 1 1/2-5; Language Development Survey; Caregiver-Teacher Report Form. University of Vermont. Dümenci, L., Erol, N., Achenbach, T.M., & Simsek, Z. (2004). Measurement structure of the Turkish translation of the child behavior checklist using confirmatory factor analytic approaches to validation of syndromal constructs. Journal of Abnormal Child Psychology, 32, 335-340.
11-18 Yaş Grubu Gençler için Kendini Değerlendirme Ölçeği Achenbach, T.M., & Edelbrock, C. (1987). Manual for the Youth Self-Report and Profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry. Erol, N. & Şimşek, Z. (1998). Çocuk ve Gençlerde Ruh Sağlığı: Yeterlik Alanları, davranış ve duygusal sorunların dağılımı, Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu içinde. Erol, N. Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M. & Şimşek, Z. (Ed). TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara: Eksen Tanıtım Ltd. Şti. 25-77.
4-18 Yaş Davranış Değerlendirme Ölçeği Achenbach, T. M. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry Erol, N., & Simsek, Z. (1997). Mental health profiles of Turkey: Behavioral and emotional problems and competencies in Turkish children (in Turkish). In N. Erol, C. Kilic, M. Ulusoy, M. Kececi, & Z. Simsek (Eds.), Mental health profiles in Turkey: A preliminary
report (pp. 12–33). Ankara, Turkey: Aydogdu
5- Item Turnover Intentions Scale Blau, G. & Boal, K. (1989). Using Job Involvement Organizational Commitment Interactively To Predict Turnover. Journal of Management, 15(1), 115 -127. Zayas, M. (2006). Psychological determinants of commitment and attitudes toward work termination: the effect of locus of control on turnover intention. Published Master Dissertation. Marmara University, Istanbul.
6-18 Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği
Öğretmen Bilgi Formu
Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S. (1986). Manual for the Child Behavior Checklist. Burlington: University of Vermont. Erol N, Şimsek Z (2000) Mental Health of Turkish Children: Behavioral and Emotional Problems Reported by Parents, Teachers and
Adolescents. International Perspectives on Child and Adolescent Mental Health, N. Singh, JP Leung, AN Singh (Ed), Elsevier Science Ltd; 223– 247. 
6-18 Yaş Çocuk ve Gençler için Davranış  Değerlendirme Ölçeği Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1983). Manual for the Child Behavior Checklist and Revised Child Behavior profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry Erol, N., Arslan, B. L. ve Akçakın, M. (1995). The Adaptation and Standardization of the Child Behavior Checklist Among 6-18 Year-Old Turkish Children. J Sergeant (ed.) içinde, Eunethydis: European Approaches to Hyperkinetic Disoreder. Zurich: Fotoratar. 97–113.
A 10-Item Scale for Supervisory Support Aycan, Z., & Eskin, M. (2005). Relative contributions of childcare, spousal support, and organizational support in reducing work–family conflict for men and women: The case of Turkey, Sex Roles, 53(7), 453-471.
Academic Self-Description Questionnaire Marsh, H., W. (1990). The structure of academic self-concept: The Marsh/Shavelson model. Journal of Educational Psychology, 82, 623–636. Ozdemir, M. (2002). The psychological effects of the university entrance examimation on high school students: The role of self-esteem and anxiety. Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University.
ACEP Vocabulary Test Gülgöz, S. (2004). Psychometric properties of the Turkish Vocabulary Test. Unpublished manuscript, Koc University, İstanbul.
Achievement Expectancy Scale Ozdemir, M. (2002). The psychological effects of the university entrance examimation on high school students: The role of self-esteem and anxiety. Unpublished Master Thesis. Middle East Technical University.
Açık Kalp Ameliyatından Sonra Yaşanan Değişiklikler: Travma Sonrası Değişim Değerlendirme Formu Güneş, H.,( 2009). Travma Sonrası Değişim olgusunun Niceliksel ve Niteliksel Yöntemlerle Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Koroner Kalp Hastalarında İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.

Adaptive Social Behavior Inventory Hogan, A., Scott, K. G., & Bauer, C. R. (1992). The Adaptive Social Behavior Inventory (ASBI): A new assessment of social competence for high risk three-year olds. Journal of Psychoeducational Assessment, 10, 230-239. Baydar, N., Kuntay, A., Goksen, F., Yagmurlu, B. & Cemalcilar, Z. (2008). [The Study of Early Childhood Developmental Ecologies in Turkey-Wave- 1 Results]. Retrieved May 25, 2009, from http://portal.ku.edu.tr/~ECDET/index.htm.
Aday Değerlendirme Formu Twenge, J. M., Baumeister, R. F., Tice, D. M. ve Stucke, T. S. (2001). If you can’t join them, beat them: Effects of social exclusion on aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1058-1069. Anatca, V., 2010. Sosyal Dışlanmanın Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Affective Work Events Scale Erol-Korkmaz, H. T. (2010). The Relationship of Categories of Work Events to Affective States and Attitudes in The Workplace: A Test of The Affective Events Theory. Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Department of Psychology.
Ağrıyla Başa Çıkma Ölçeği  Kleinke, C. L. (1992). How chronic pain patients cope with pain: Relation to treatment outcome in a multidisciplinary pain clinic. Cognitive Therapy and Research, 16 (6): 669-685. Karaca, S., Demir, F., Aşkın, R. ve Şimşek, İ. (1996). Ağrı ile Başa Çıkma Ölçeği Geçerlik ve Güvenirliği. 5. Türk-Alman Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya.
Aile Değerlendirme Ölçeği Epstein, N.B., Baldwin, L.M., & Bishop, D.S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy, 9 (2), 171-180. Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: Öz Güzel İş Matbaası
Aile İçi Şiddet Ölçeği Çetiner, Ş.G., (2006). Aile içi şiddet yasayan kadınlarda cinsel sorunlar ve intihar olasılığı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi
Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği  Friedrich, W.N., Greenberg, M.T., Crnic, K. (1983). A Short Form of the Ouestionnaire on Resources and Stress. American Journal of Mental Deficiency, 88, 41-48. Küçüker, S. (1993). Özürlü Çocuk Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışma Hizmetleri. Özel Eğitim Dergisi, 1(3), 23-29.
Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği Wang, M., Summers, J.A., Little, T., Turnbull, A., Poston, D., & Mannan, H. (2006). Perspectives of fathers and mothers of children in early intervention programmes in assessing family quality of life. Journal of Intellectual Disability Research, 50 (12), 977-988. Ovacık, B. (2010). Aile yaşam kalitesi ölçeğinin Türkiye uyarlaması. Maltepe Üniversitesi Lisans Tezi, İstanbul.
Akran Zorbalarını Belirleme Ölçeği Mynard, H., & Joseph, S. (2000). Development of the multidimensional peer-victimization scale. Aggressive Behavior, 26(2), 169-178. Pekel, N. (2004). Akran zorbalığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Akran Zorbalığı Kurbanlarını Belirleme Ölçeği  Mynard, H., & Joseph, S. (2000). Development of the multidimensional peer-victimization scale. Aggressive Behavior, 26(2), 169-178. Pekel, N. (2004). Akran zorbalığı grupları arasında sosyometrik statü, yalnızlık ve akademik başarı durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Gültekin Z. & Sayıl, M. (2005). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15.
Algılanan Ayrımcılık Ölçeği Ruggiero, K. M., & Taylor, D. M. (1995). Coping with discrimination: How minority group members perceive the discrimination that confronts them. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 826-838. Baysu, G. (2007). The Effects of Intergroup Perceptions and Ingroup Identifications on the Political Participation of the Second-Generation Turkish Migrants in the Netherlands. Middle East Technical University, Ankara: Unpublished Doctoral Dissertation.             Coymak, A. (2009). Associations of religious identification, secular identification, perceived discrimination, and political trust with ethnic and societal (national) identification. Middle East Technical University, Ankara: Unpublished master‟s thesis.
Algılanan Ebeveyn Tutumları-Kısa Formu  Arrindell, W. A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., Recinos, L. A., Gaszner, P., Peter, M., Battagliese, G., Kallai, J., & Ende, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary, and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613-628. Karancı, A. N., Abdel-Khalek, A. M. , Glavak, R., Richter, J., Bridges, K. R., Dirik, G., Yorulmaz, O., van der Ende, J., Eisemann, M., & Arrindell, W. A. (2006). Extending the cross-national invariance of the parental warmth and rejection dimensions: Evidence from Arab countries, Croatia, and Turkey by applying the short-EMBU. Oral presentation in 1st International Congress of Interpersonal
Acceptance and Rejection, Istanbul, Turkey.
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507. Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması Ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlantılar. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507. Giray, M. D. (2010). İş yerinde destek algılarının liderlik stilleri ve örgütsel sonuç değişkenleri ile ilişkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Ambivalence toward Men Inventory Glick, P., & Fiske, S. T. (1999). The ambivalence toward men inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men. Psychology of Women Quarterly, 23, 519-536. Sakallı-Uğurlu, N. (2008). Erkeklere yönelik çelişik tutumlar ölçeği’-nin Türkçe’ye uyarlanması.[Turkish adaptation of Ambivalence toward men inventory]. Türk Psikoloji Yazıları (Turkish Psychological Articles), 11, 1-14.
Amirlerin Algılanan Liderlik Tarzları Ölçeği Luthans, F. (1992). Organizational Behavior. 6th edition, New York: McGraw-Hill, Inc. Çoban, S. (1999). Yöneticilerin Yaratıcılık Düzeyleri ile Liderlik Tarzları Arasındaki İlişki (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anababalık Stilleri Ölçeği Sümer, N. ve Güngör, D. (1999a). Yetişkin Bağlanma Stili Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106. Sümer, N. ve Güngör, D. (1999b). Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bağlanma Stilleri, Benlik Değerlendirmeleri ve Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 35-62.
Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği Parker, G., Tupling, H. ve Brown L. B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52: 1-10. Kapçı, E. G., & Küçüker, S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(4): 286-295.
Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri Erol, N., Sezgin, N. & Savaşır, I. (1993). Gelişim tarama envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi, 29-(8), 16-22. Erol, N., Sezgin, N. & Savaşır, I. (1993). Gelişim tarama envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi, 29(8), 16-22. 
Anne-Baba Tutum Ölçeği Lamborn, S.; Mounts, N.; Steinberg, L.; Dornbusch, S.M. (1991) “Patterns of Competence and Adjustment among Adolescents from Authoritative, Authoritarian, Indulgent, and Neglectful Families”, Child Development, 62, 1049-1065. Yılmaz, A. (2000). Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin ve gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki  ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Anne-Baba Tutumu Araştırma Envanteri Schaefer E S & Bell R Q. (1958). Development of a parental attitude research instrument. Child Develop. 29:339-61. Le Compte, G., & Le Compte, A. ve Özer, S.(1978). Üç sosyoekonomik düzeyde Ankaralı annelerin çocuk yetiştirme tutumları: Bir ölçek uyarlaması. Psikoloji Dergisi, 1, 5-8.
Anomi Ölçeği Srole, L. (1956).Social integration and certain corollaries: An exploratory study. American Sociological Review, 21(6), 709-716. Kağıtçıbaşı, Ç. (1972). Sosyal değişmenin psikolojik boyutları. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
Arkadaşlık Niteliği Ölçeği Bukowski, W. M., Hoza, B., & Boivin, M. (1994). Measuring friendship quality during pre-and early adolescence: The development and psychometric properties of the Friendship Qualities Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 11(3), 471-484. Sayıl, M., Kumru, A., Bayraktar, F., Demir, G., Kındap, Y., & Öztürk, A. (2008). Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde sosyal ilişkilerin niteliği ve karakter oluşumuyla ilişkisi. Granted by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (Grant No: 105K029).
Arnett Heyecan Arama Ölçeği Arnett, J. (1994). Sensation seeking: a new conceptualization and a new scale. Personality and Individual Differences, 16(2), 289-296. Sümer, N. (2003). Personality and behavioral predictors of traffic accidents: testing a contextual mediated model. Accident Analysis and Prevention, 35, 949-964.
Attention to Social Comparison Subscale Lennox, R. D., & Wolfe, R. N. (1984). Revision of the Self-Monitoring Scale. Journal of Personality and Social Psychology,46, 1349–1364. Coşkan, C., (2010). The Effects of Self- Control and Social Influence on Academic Dishonesty: An Experimental and Correlational Investigation. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Attitudes toward Men in Social Sciences Scale  Gülçür, G. (2006). Ambivalent sexism, ambivalence toward men and demographic variables as predictors of Turkish college students' attitudes toward men in social and women in natural sciences. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.  
Attitudes toward Women in Natural Sciences Scale Can, S. (2000). Attitudes towards women in science career. Unpublished work, Ankara. & Gülçür, G., & Köymen, B. (2002). The effects of gender and undergraduate major on sex roles and prejudice towards females in hard sciences. Unpublished work, Ankara.  
Attitudes towards Physical Wife Abuse Scale Ercan, N. (2009). The predictors of attitudes toward physical wife abuse: ambivalent sexism, system justification and religious orientation. Unpublished M. S. Thesis, Middle East Technical University.
Attribution Style Questionnaire Peterson, C., Semmel, A., von Baeyer, C., Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., & Seligman, M.E.P. (1982). The attributional style questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6 (3), 287-300. Papatya, I. (1987). Depresif kişilerin kendilerine ve önem verdikleri bir kişiye ilişkin yüklemeleri (Attributions about the self and the significant other of depressive people). Unpublished master’s thesis, Hacettepe University, Ankara.
Babacan Liderlik Ölçeği Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards conceptual refinement and operationalization. U. Kim, K. S. Yang, & K. K. Hwang (Eds), Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context. New York, NY: Springer Science Business Media Inc., 445-466.
Bağışlayıcı Kişilik Ölçeği Kamat, V. I, Jones, W. H. ve Row, K. L. (2006). Assessing forgiveness as a dimension of personality. Individual Differences Research, 4, 322-330. Soylu, B. (2010). Psikolojik ve sosyal dışlanma ile sosyal reddedilme kavramları arasındaki farklılıkların saldırganlık temelinde incelenmesi: cinsiyet, bağışlayıcı kişilik ve negatif duygulanımın rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi.
Bağlamsal Performans Ölçeği Karakurum, M. (2005). The effects of person-organization fit employee job satisfaction, performance ve organizational commitment in a Turkish public organization. Unpublished master's thesis, Middle East Technical University.
Bağlılık Stili Anket Formu Turan-Cebeci, S. C. (2009). Tam Aileye ve Tek Ebeveyne Sahip Ailerlerden Gelen 7-12 Yaşları Arasındaki Çocukların Bağlanma Stilleri ve Kaygı Durumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Barratt Dürtüsellik Ölçeği Versiyon 11 Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor Structure of Barratt impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology, 51, 768-774. Güleç, H., Tamam L., Güleç, M.Y., Turhan, M., Zengin, M., Karakus, G., & Stanford, M. (2008). Psychometric properties of Turkish version of BIS-11. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 18(4), 251-258.
Basic Need Satisfaction at Work Scale Ilardi, B. C., Leone, D. Kasser, T. , & Ryan, R. M. (1993). Employee and Supervisor ratings of motivation: main effects and discrepancies associated with job satisfaction and adjustment in a factory setting. Journal of Applied Social Psychology, 23 (21), 1789-1805.  İmamoglu, E. O. (2004). Self-construal correlates of well-being. Unpublished data.
Baş Etme Biçimleri Ölçeği Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of personality and social psychology, 48(1), 150. Karancı, N. A., Alkan, N., Akşit, B., Sucuoğlu, H., & Balta, E. (1999). Gender differences in psychological distress, coping, social support, and related variables following the 1995 Dinar (Turkey) eartquake. North American Journal of Psychology, 1(2), 189-204.
Baş Etme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği Carver, C. S., Scheier, M.F., Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. J Pers Soc Psychol 1989, 56, 267–283.  Ağargün, M.Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü.K., Özer, Ö.A., Kara, H. (2005). COPE (Baş Etme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik Özelliklere İlişkin Bir Ön Çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 221– 226.
Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği Seiffge-Krenke, I. (1995). Stress, Coping and relationships in adolescence. Lawrence Mahwah, NJ:Erlbaum Associates. Öngen, D. (2006). The relationships between coping strategies and depression among
Turkish adolescents, Social Behavior and Personality, 34(2), 181-196. (SSCI)
Başa Çıkma Yolları Envanteri  Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239. Gençöz, F., Gençöz, T., & Bozo, Ö. (2006). Hierarchical dimensions of coping styles: a study conducted with Turkish university students. Social Behavior and Personality, 34, 525-534.
Battery of Interpersonal Capabilities Paulhus, D. L., & Martin, C. L. (1987). The structure of personality capabilities.Journal of Personality and Social Psychology, 52(2), 354. Engin, E. (2004). The relationship between self-concept structure and behavioral flexibility: A model relating cognitive structures to behavioral patterns. Unpublished M. S. Thesis, Middle East Technical University. 
Beck Anksiyete Envanteri Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G. & Ster, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56: 893-897. Ulusoy, M., Sahin, N. H. & Erkmen H. (1998). Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly (12) 2: 153-162.
Beck Depresyon Envanteri Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961) An inventory for measuring depression. Archives of general psychiatry, 4, 561-571. Hisli, N. (1988). Beck Depresyon Envanteri’nin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 6 (22), 118-122.
Beck Depresyon Ölçeği  Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961) An inventory for measuring depression. Archives of general psychiatry, 4, 561-571. Teğin, B. (1980). Depresyonda bilişsel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Doktora tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
Beck Umutsuzluk Ölçeği Beck AT ve ark. (1974). The measurement of pessimism. The hopelessness scale. J Consult Clin Psycholgy, 42: 861-865 Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., & Tekin, D. (1993). Umutsuzluk ölçeği: Geçerlilik ve güvenirliği. Kriz Dergisi, 1(3), 139-142.
Beden İmajı Kontrol Listesi  Cooper, Z., Fairburn, C. G. ve Hawker, D. M. (2003). Cognitive behavioural Treatment of Obesity: A Clinician’s Guide. New York, Guilford Press. Kutlu, B. (2009). Beden imajının gelişimi ve sağlıklı beden ağırlığının korunmasında yemeyle ilgili tutumlar, temel inançlar ve ebeveyne bağlanmanın rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği’nin Kısa Formu Carleton, R.N., Norton, M.A., & Asmundson, G. J. (2007). Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty Scale. Journal of Anxiety Disorders, 21(1), 105-117. Sarı, S.,& Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 270.
Belirti Tarama Listesi Derogatis, L.R., 1977. SCL-90-R Version Manual I. Clinical Psychometrics Research Unit, John Hopkins University School of Medicine, Baltimore. Dag,  . (2000). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). In O. Aydemir, & E. Köroglu (Eds.), Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler (pp. 33-40). Ankara: Hekimler Yayın Birligi.
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri  Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162. Kavuncu N. (1987). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin Türk toplumuna uyarlama çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. & Dökmen, Z. Y. (1999). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri. Kriz Dergisi, 7, 27-40.
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kısa Formu Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162. Özkan, T. ve Lajunen, T. (2005). Masculinity, Femininity, and the Bem Sex Role Inventory in Turkey. Sex Role, 52(1-2), 103-110.
Benlik Kavramının Netliği Ölçeği Campbell, J.D., Trapnell, P.D., Heine, S.J., & Katz, I.M. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 141-156. Sümer, N., & Güngör, D. (1999).Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. (Psychometric evaluation of adult attachment measures on Turkish samples and a cross-cultural comparison). Turk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology),14, 71-109.
Benlik Ketlenmesine Verilen Duygusal Tepkiler Ölçeği Gül, A. (2010). Benlik Düzenleme Odakları, Otantiklik ve İlişkisel/Özerk Benlik Ketlenmesi
Benlik Kimliği Objektif Ölçüm Skalası  Grotevant, H. D., & Adams, G. R. (1984). Development of an objective measure to assess ego identity in adolescence: Validation and replication. Journal of youth and adolescence, 13(5), 419-438. Eryüksel, G.N. (1987). Ergenlerde Kimlik Statülerinin İncelenmesine İlişkin Kesitsel Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Benton Görsel Bellek Testi  Benton AL (1974) Revised Visual Retention Test. 4. baskı, San Antonio (Texas), The Psychological Corporation.  Özaydın S (1984) Psikiyatri. İstanbul, İÜ Çapa Tıp Fak,Klinik Ders Kitapları.
Berkeley Duygusal Dışa Yansıtma Ölçeği  Gross, J. J., & John, O. P. (1997). Revealing feelings: facets of emotional expressivity in self-reports, peer ratings, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 435–448. Akın, A. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Berkeley Expressivity Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 27-33.
Beş Faktör Kişilik Envanteri  Benet-Martinez V. ve John, O. P. (1998). Los cinco grades across cultures and ethnic groups: Multitrait-multimethod
Analyses of the big fi ve in Spanish and English. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 729-750.
Sümer, N. ve Sümer, H. C. (2005) Beş faktör kişilik özellikleri ölçeği (Yayınlanmamış çalışma).
Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu Somer, O., & Goldberg, L. R. (1999). The structure of Turkish trait-descriptive adjectives. Journal of personality and social psychology, 76(3), 431.
Bilinçli Farkındalık Ölçeği Brown, K. W.,&Ryan, R. M. (2003).The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822–848. Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş. & Deniz, M. E. (2011). Adaptation of the mindful attention awareness scale to Turkish. Education and Science, 36(160), 224-235.
Bireyselcilik-Toplulukçuluk Ölçeği Triandis, H. C., & Gelfand, M. (1998). Converging Measurement Of Horizontal And Vertical Individualism and Collectivism. Journal Of Personality and Social Psychology, 74, 118-128. Wasti, S. A. (2003). The influence of cultural values on antecedents of organizational commitment: An individual-level analysis. Applied Psychology: An international Review, 52 (4), 533-554.
Borderline Kişilik Envanteri Leichsenring, F. (1999). Development and first results of the borderline personality inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of Personality Assessment, 73, 45-63. Aydemir, Ö., Demet, M.M., Danacı, A.E., Deveci, A., Taşkın, E.O., Mızrak, S., et al. (2006). Borderline kişilik envanterinin Türkçe’ye uyarlanması, güvenilirlik ve geçerliliği. Türkiye’de Psikiyatri, 8 (1), 6-10.
Bryant Çocuk ve Ergenler için Empati Ölçeği Bryant, B. K. (1982). An Index of Empathy for Children And Adolescents. Child Development. 53, 413-425. Gürtunca, A. (2013). Çocuklar ve Ergenler İçin Empati Ölçeği Türkiye Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
Calgary Depresyon Ölçeği  Addington, D., Addington, J., Schissel, B. (1990). A depression rating scale for schizophrenics. Schizophrenia Research, 3(4), 247-251. Oksay, S.E., Aksaray, G., Kaptanoglu, C., & Bal, C. (2000).Validity and reliability of the Turkish version of Calgary Depression Scale in schizophrenic Patients. Türk Psikiyatri Dergisi, 11, 278 - 287.
Caregiving Scale Kunce, L. J., & Shaver, P. R. (1994). An attachment-theoretical approach to caregiving in romantic relationships. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships (Vol. 5, pp. 205-237). London: Jessica Kingsley. Gündoğdu–Aktürk, E. (2010). Attachment figure transference, caregiving styles and marital satisfaction in arranged and love marriages. Unpublished Master Thesis, Institute of Social Sciences, Middle East Technical University, Ankara.
CDC Saldırganlık Anketi  Bosworth, K., & Espelage, D. (1995). Teen conflict survey. In Center for Adolescent Studies, Indiana University, (Unpublished). In L. L. Dahlberg, S. B. Toal, M. Swahn, & C. B. Behrens (Eds.), (2005). Measuring violence-related attitudes, behaviors, and influences among youths: A compendium of assessment tools (2nd ed.). Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Retrieved from http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/measure.htm Sarıkardaşoğlu, A. (2010). The Relationship Between The Social Cognitive Understanding and Aggressive Behaviorsin Children With Hearing Loss. Doctoral dissertation, Middle East Technical University.
Cinsel Tacize İlişkin Tutumlar Ölçeği  Sakallı-Uğurlu, N., Salman, S., & Turgut, S. (2010). Predictors of Turkish Women’s and Men’s Attitudes toward Sexual Harassment: Ambivalent Sexism, and Ambivalence Toward Men. Sex Roles. 63, 871-881.
Clark Beck Obsessive Compulsive Inventory Clark, D., Antony, M. M., Beck, A. T., Swinson, R.P., Steer, R. A. (2005). Screening for obsessive and compulsive symptoms: validation of the Clark-Beck
Obsessive-Compulsive Inventory. Psychology Assessment, 17, 132-143.
Besiroglu, Yucel, Boysan, Gulec, Eryonucu (2007). The psychometric properties of the Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory in a Turkish population.
Anatolian Journal of Psychiatry, 8(3):197-205.
Cloninger’in Mizaç ve Karakter Envanteri Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR (1993) A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry, 50: 975-990.  Köse S, Sayar K, Ak İ ve ark. (2004) Mizaç Ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirliği ve Faktör Yapısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 14:107-131.
Coder Impression Inventory Webster-Stratton, C. (1998). Preventing conduct problems in Head Start children: strengthening parenting competencies. Journal of consulting and clinical psychology, 66(5), 715. Baydar, N., Kuntay, A., Goksen, F., Yagmurlu, B. & Cemalcilar, Z. (2008). [The Study of Early Childhood Developmental Ecologies in Turkey-Wave- 1 Results]. Retrieved May 25, 2009, from http://portal.ku.edu.tr/~ECDET/index.htm.
Cognitive Flexibility Scale Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Report, , 76, 623-626. Tosun, L. P. (2010). Preference For Communication Technologies. Doctoral dissertation, Middle East Technical University.
Colorado Child Temperament Scale Buss, A. H. & Plomin, R. (1984). Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale, NJ: Erlbaum Rowe, D. C. & Plomin, R. (1977). Temperament in early childhood. Journal of Personality Assessment, 41, 150-156. Eyüpoğlu, H. (2006). The relationship between parental emotion expressivity, children's temperament and children's coping strategy. Unpublished master's thesis, Middile East Technical University, Ankara, Turkey. 
Constructive and Blind Patriotism Schatz, R.T. Staub, E., & Lavine, H. (1999). On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism. Political Psychology, 20,
(1), 151-174.
Göregenli, M., Solak, N., & İylikçi, O. (2008). Avrupa Birliği‘ne giriş konusundaki tutumların gruplar arası ilişkiler bağlamında incelenmesi. Paper presented at the XV. National Psychology Congress, İstanbul. 3-5 September 2008.
Contact and Exposure Scale Hüsnü, Ş. (2006). National stereotypes, in-group identification, intergroup bias, social categorization and in-/out-group attitudes: the case of cyprus. Unpublished master's thesis, Middile East Technical University, Ankara, Turkey. 
Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri  Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Consulting Psychologists Pr. Turan, N., & Tufan, B. (1987). Coopersmith benlik saygısı envanterinin geçerlilik-güvenilirlik çalışması.
Core Self-Evaluations Scale Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core-self evaluations scale: Development of a measure. Personnel Psychology, 56, 303-331. Bayazıt, M. (2003). Core self-evaluations scale adaptation study. Unpublished manuscript, Ġstanbul, Koç University, Department of Psychology.
Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği Koruklu, N.Ö. (1998). Arabuluculuk Eğitiminin İlköğretim Düzeyindeki Bir Grup Öğrencinin Çatısma Çözme Davranıslarına Etkisinin İncelenmesi. Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği Özen, A. (2006). Value similarities of wives and husbands and conflict resolution styles of spouses as predictors of marital adjustment. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Çatışma Eğilimi Ölçeği Dökmen,Ü. (1986). Yüz ifadeleri konusunda verilen eğitimin duygusal yüz ifadelerini teşhis becerisi ve iletişim çatışmalarına girme eğilimi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Ankara Üniversitesi.,Ankara.
Çatışma Yönetim Biçimleri Ölçeği  Hojjat, M. : 2000 “Sex Differences and Perceptions of Conflict in Romantic Relationships”, Journal of Social and Personal Relationships, Vol: 17 (4-5) : 598 –617. Uğurlu, O. (2003). Evli çiftlerde cinsiyet ayrımına ilişkin tutumlar, çatışma yönetim biçimleri ve evlilikte uyum arasındaki ilişki. Yayınmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey. 
Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği  Glick, P., & Fiske, S. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512. Sakallı-Uğurlu, N. (2002b). Çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ambivalent Sexism Inventory: Reliability and Validity. Türk Psikoloji Dergisi. 17 (49), 47-58.
Çift Uyum Ölçeği Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 15-28. Fışıloğlu, H. & Demir, A. (2000). Applicability of the dyadic adjustment scale for measurement of marital quality with Turkish couples. European Journal of Psychological Assessment, 16(3), 214-218. 
Çocuk Yetiştirme Anketi Paterson, G., & Sanson, A. (1999). The association of behavioural adjustment to temperament, parenting and family characteristics among 5-year-old children. Social Development, 8, 293-309. Yagmurlu, B., & Sanson, A. (2009a). The role of child temperament, parenting and culture in the development of prosocial behaviors. Australian Journal of Psychology, 61, 77–88.
Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği  Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakin ilişkiler üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 35-62.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği Kovacs M (1981) Rating scales to assess depression in school aged children. Acta Paedopsychiatr, 46: 305–315. Öy, B. (1991). Çocuklar için depresyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(2), 132-136.
Çocuklar için Empati Ölçeği Bryant, B. (1982) An ındex of empathy for children and adolescents Child Development. 53, 413- 425.  Yüksel, A. (2004). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII(2), 341-354. 
Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği Prior, M. R., Sanson, A. V., & Oberklaid, F. (1989). The Australian temperament project. In G. A. Kohnstamm, J. E. Bates, & M. K. Rothbart (Eds.) Temperament in childhood (pp.537-554). Chichester, England: Wiley. Kumru A., Sayıl M., & Yağmurlu B. ( 2006). TÜBİTAK Projesi “Kariyer: Çocukların bilişsel, duygusal ve olumlu sosyal gelişimlerinin boylamsal çalışılması.”
Çocuklar için Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği Seligman, M. E. P., Peterson, C. R., Kaslow, N. J., Tanenbaum, R. L., Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (1984).
Attributional style and depressive symptoms among children. Journal of Abnormal Psychology, 93(2), 235-238.
Aydın, G. (1985).  Sosyal Basarı Eğitimi ile Sosyal Beceri Eğitiminin Çocuklarda Öğrenilmis Çaresizlik Davranısının Kaldırılmasına Etkisi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Çocuklar için Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği Dubow EF, Ullman DG (1989) Assessing social support in elementary school children: The survey of children's social support. Journal of Clinical Child Psychology, 18(1), 52-64. Gökler, I. (2007). Çocuk ve ergenler için sosyal destek değerlendirme ölçeği Türkçe formunun uyarlama çalışması: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 90-99.
Çocuklar için Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Skalası Scahill, L., Riddle, M., McSwiggin-Hardin, M., & Ort, S. (1977). Childre's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: Reliability and validity. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry , 36, 884-852. Yucelen, A. G., Rodopman-Arman, A., Topcuoglu, V., Yazgan, M. Y.,& Fisek, G. (2006). Interrater reliability and clinical efficacy of Children’s Yale- Brown Obsessive-Compulsive Scale in an out-patient setting. Comprehensive Psychiatry, 47(1), 48–53.
Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği Varni JW, Seid M, Rode CA (1999) The PedsQL: measurement model for the Pediatric Quality of Life Inventory. Med Care, 37:126-139. Çakın Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., & Karakaya, I. (2008). Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 8-12 yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 87-98. 

 

 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org