Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ; The Perceived Stress Scale) | Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV)


Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org