Akademik Usulsüzlük Ölçeği (AUÖ; Academic Dishonesty Scale) ile ilgili tanıtıcı bilgileri içeren ölçüm aracı formu


Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
35260 Buca,İzmir
tupov@tupov.org