TÜRKÇE PSİKOLOJİ ÖLÇÜM ARAÇLARI VERİTABANI’NA HOŞGELDİNİZ

    Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde sürdürülen bir proje olan TÜPÖV sayfasına HOŞ GELDİNİZ!

    Bu projenin temel amacı, psikoloji alanındaki araştırma ve uygulamalarda sıklıkla kullanılan ölçek, anket veya envanter adlarıyla anılan çeşitli türdeki ölçüm araçlarına dair açıklama, tanıtım ve iletişim bilgilerini içeren internet temelli bir veritabanı oluşturmaktır.

    Alanımızda büyük emeklerle geçerlik ve güvenirliği sınanmış özgün veya dilimize uyarlanmış ölçüm araçlarıyla ilgili temel bilgilere ulaşmada güçlükler yaşanabilmektedir. Gerekli kaynaklara veya ölçüm araçlarına bazen uzun süren uğraşlar sonucu ulaşabiliyoruz, bazen de bilgiye ulaşsak bile yeterli olmayabiliyor ve eksik kalıyor veya sayısız girişimle ciddi ölçüde zaman kaybına yol açabiliyor. Hatta yaşanan sıkıntılar sonucunda, etik ve yasal olmayan davranışlara başvurulabiliyor, sıra dışı yöntemler denenebiliyor veya sıfırdan benzeri çalışmalar yapmak zorunda kalınabiliyor.

   Oldukça zahmetli bir sürecin sonunda ortaya çıkan ve ciddi emek harcanan bu çalışmalara da gereken değerin verilmesi gerekiyor. İşte bu gibi nedenlerle, hızla gelişen bilim dünyasına ayak uydurmak üzere sıklıkla ve rahatlıkla güncellenebilen ve yeterli bilgiyi barındıran internet temelli bir veritabanı fikriyle bu çalışmaya başladık. Başka bir deyişle,

Sizden, üç yıllık BAP kapsamında hazırlanan bir çalışma olan bu projeye destek vermenizi bekliyoruz.

Eğer,

 • Özgün bir psikoloji ölçüm aracı geliştirdiyseniz,
 • Bir ölçüm aracının uyarlama çalışmasını yaptıysanız veya böyle bir çalışmada rol aldıysanız,
 • Psikometrik özellikleri sınanmış ölçüm araçlarına dair tanıtım bilgilerine sahipseniz,
 • Aşağıdaki butona tıklayarak Onam, Temel Bilgiler ve Ölçüm Aracı Bilgi Formlarına geçerek bizlere yardımcı olabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.

  Sevgi ve saygılarımızla

  TÜPÖV Proje Ekibi
  Prof. Dr. Orçun YORULMAZ
  Prof. Dr. Gülay DİRİK
  Yard. Doç. Dr. Kerem CANLI
  Uzm. Psk. Özge ERARSLAN
  Uzm. Psk. Sedef TULUM AKBULUT
  Uzm. Psk. Elçin YORULMAZ
  Uzm. Psk. Burcu Ebru AYDOĞDU
  Uzm. Psk. Ayça AKTAÇ
  Onur TULUM


  Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
  35260 Buca,İzmir
  tupov@tupov.org